Uw wensen vertaald in staal
Bekijk alle projecten

Recente projecten

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze
website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.
Koos van Os BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade
onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Koos van Os BV 
komen. Koos van Os BV heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging 
te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door
Koos van Os BV gecontroleerd of goedgekeurd. Koos van Os BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
de inhoud van websites van derden.
 
Koos van Os BV 2013
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Koos van Os BV 
worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.